Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań: a) 1/2+1,5 4.62 gwiazdek na podstawie 21 opinii

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań: a) 1/2+1,5

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) 

 

b)

 

c) 

 

d) 

 

e) 

`12 1/2 : 1/5 *2,5 = 25/2*5/1 *2 1/2 =` `125/2 *5/2 = 625/4 = 156 1/4` 

f) 

`3 3/4 + 0,28 *1 11/14 = 3 3/4 + 28/100*25/14` `=3 3/4 + strike7^1/strike25^1*strike25^1/strike14^2 = 3 3/4 + 1/2 = 3 3/4 + 2/4 = 3 5/4 = 4 1/4` 

g) 

`5,7:(5 3/7-3,8)=`   `5,7:(5 3/7-3 8/10)=`   `5,7:(5 3/7-3 4/5)=`   `5,7:(5 15/35-3 28/35)=`  

`=5,7:(4 50/35-3 28/35)=`   `5,7:1 22/35=57/10:57/35=`   `strike57^1/10*35/strike57^1=`   `35/10=7/2= 3 1/2`  

h)

`4,08-2,08:13/25=`   `4,08-208/100*25/13=`   `4,08-52/strike25^1*strike25^1/13=`   `4,08-52/13=`   `4,08-4=0,08`  

i)

`(0,2+1/2)^2=(2/10+1/2)^2=(2/10+5/10)^2=7/10^2=7/10*7/10=49/100=0,49`