Matematyka
 
Matematyka wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Państwo Leśniewscy policzyli, że całkowity koszt wybudowania domu 4.8 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Państwo Leśniewscy policzyli, że całkowity koszt wybudowania domu

10 Zadanie
11 Zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że procent oznacza część setną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODP: Na materiały budowlane wydano o 30 punktów procentowych więcej niż na płace fachowców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thumb zadanie 11 str.227