Matematyka
 
Matematyka wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Kukurydza zajmuje 40 ha. Z 1 ha można uzyskać 45 t sieczki kukurydzanej na kiszonkę 4.75 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Kukurydza zajmuje 40 ha. Z 1 ha można uzyskać 45 t sieczki kukurydzanej na kiszonkę

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

a)   

b)   

c) 

Wiemy że krowa która daje mleko dostaje 20 kg a krowa która nie daje mleka dostaje 12 kg. 

Dodatkową informacja jest że krowy dają mleko 305 dni w ciagu roku czyli (365 dni ), 

czyli przez 60 dni nie dają mleka i dostają 12 kg 

Dlatego : 

 

 

 

 

 

Zostanie 838680 kg 

d) 

Odpowiedź:

a) Przykładowe wymiary działki : 400 m x 1000 m lub 200 m x 200 m

b) Pan Grzegorz uzyskuje w swoim gospodarstwie około 1 800 000 kg kiszonki z kukurydzy.

c) Przygotowana kiszonka wystarczy na rok karmienia wszystkich krów. Zostanie 838680 kg kiszonki z kukurydzy.

d) Pan Grzegorz musi zrobić 225 kursów ciągnikiem.