Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

a) 

b) 

c) `[(-7)^2+ (-3)^2] : (-2) = (49+9) : (-2) = 58 : (-2) = -29`

`[(-21):3 + 7 ] :(-32) = (-7 +7) :(-32) = 0 :(-32) = 0`