Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Liczba (-6) jest wynikiem dzielenia:A.(-72):(-12) 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

C, ponieważ jest to iloraz liczby dodatniej i ujemnej, więc wynik jest liczbą ujemną.

A. 

B. 

C.  

D.   

Odpowiedź: C