Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Oblicz pole zacieniowanej figury. Wpisz obok każdej figury literę, której przypisano wyrażenie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

I

`45^o/360^o * pi r^2= 1/8 * pi r^2`

`1/6 pi r^2 + 1/8 pi r^2`

B

II

Pole zacieniowanej figury to pole kwadratu bez ćwierci koła którego promień ma taką samą długość jak bok kwadratu.

Pole kwadratu:

`P= r^2`

Pole ćwierci koła:

`P= 1/4 pi r^2`

 

Zatem pole zacieniowanej figury

 

`r^2- 1/4 pi r^2`

A

III

Pole pierścienia da się obliczyć przez policzenie pola większego koła i odjęcie od niego pola mniejszego koła, tutaj są to pola dwóch połówek pierścienia.

Pole połowy większego koła:

promień= 2r

`P= 1/2 * pi (2r)^2= 1/2 * 4pir^2=2 pi r^2`

Pole połowy mniejszego koła

`P= 1/2 pi r^2`

 

Pole zacieniowanej figury:

`2 pi r^2- 1/2 pi r^2= 3/2 pi r^2`

C

 

IV

Pole wycinka to pole kwadratu z którego wycięto koło o promieniu dwa razy krótszym od jego boku

Pole koła:

`P= pi r^2`

Pole kwadratu:

a= 2r

P= `(2r)^2=4r^2`

`Zacieniowana \ figura:`

`4 pir^2- pi r^2`

`E`

`
`