Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Połącz w pary figurę z liczbą równą jej polu. Przy każdym numerze figury wpisz literę przypisaną jej polu.

1 Zadanie
2 Zadanie

 

 

`P_{F_{4}}= 90^o/360^o* 10^2 pi= 1/4 * 100pi= 25 pi`

 

 

``

``

Odpowiedź:

`F1 D`

`F2 A`

`F3 B`

`F4 C`

`
`