Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Oceń prawdziwość każdego zdania wiedząc, że |CD|= |BD|. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie

I F

II F

III P

IV P 

V P