Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

  to liczba większa niż   i mniejsza niż   zatem jest to jakaś liczba pomiędzy 1 a 2 

Mnożymy to prze -2 stojące przed pierwiastkiem, czyli jest to liczba między -2 a -4

I B

 

II 

  to jakaś liczba większa od   (2) i mniejsza od   (3) zatem jest to liczba leżąca pomiędzy 2 a 3

II D

 

III

Pierwiastek trzeciego stopnia z 2 to liczba trochę większa od 1 ( wyjaśnione w podpunkcie pierwszym. Załóżmy przybliżenie równe 1,2, wtedy:

To nie dokładna wartość tego wyrażenia, ale można oszacować, że liczba ta leży na osi pomiędzi 0 a 1

 III C

 

IV

  to liczba większa od   a mniejsza od 

Czyli liczba ta zawiera się w przedziale między 1 a 2.

IV A