Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

I

Wartość bewzględna z liczby ujemnej jest dodatnia, zatem cała pierwsza część wyrażenia objęta wartością bewzględną będzie dodatnia. Mnożymy ją przez liczbę ujemną -3,2- mnożąc liczbę dodatnią przez ujemną mamy liczbę ujemną. 

FAŁSZ

 

II.

PRAWDA

By zbadać odległość na osi odejmujemy od większej wartości wartość mniejszą, wszystko pod wartością bezwględną

 

III

Rozwiązując równania z wartością bewzględną pomijamy ją rozpatrzając dwa przypadki 

 

PRAWDA

 

IV

Odległość od zera= wartość bezwzględna

PRAWDA