Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. Okno w kształcie prostokąta zakończonego półkolem( rysunek obok) oklejono taśmą uszczelniającą.

5 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Obwód tej figury to obwód półkola oraz niepełny obwód prostokąta ( bez jednego boku x)

Długość koła- wzór ogólny:

Tutaj jest połowa koła, a r:

 

 

Obwód prostokąta bez boku x

 

Całkowity obwód:

Redukując wyrażenie w podpunkcie A otrzymamy taką samą długość obwodu

A,B