Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 2013

W tabeli opisano( w kolejności alfabetycznej) 10 najdłuższych rzek Europy.

1 Zadanie

a) Wołga, Dunaj, Ural, Dniepr, Don, Peczora, Dniestr, Ren,Łaba,  Wisła 

b) Wołga

c) 3530-1048= 2482

d) 2201- 1809= 392

e) 1230-229= 1201

żadna z wyżej wymienionych