Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 2013
Uzupełnij zapisy( nie wykonując obliczeń) tak, aby wynik był mniejszy od 200. 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij zapisy( nie wykonując obliczeń) tak, aby wynik był mniejszy od 200.

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) 55

115

143

11

 

b)

157

801

610

320

c)

9

30

4

2

 

d)

6

5

500

900