Matematyka
 
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 5. Część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 2013
Uzupełnij zapisy ( nie wykonując obliczeń) tak, aby wynik nie był większy od 1000. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij zapisy ( nie wykonując obliczeń) tak, aby wynik nie był większy od 1000.

7 Zadanie
1 Zadanie

a)

299

743

915

992

 

b)

926

2601

1255

1017

 

c)

3

5

12

199

 

d)

4

2

5500

9000