Matematyka
 
Ciekawi Świata 5. Podręcznik część 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Narysuj równoległobok, w którym miara jednego z katów wynosi 45°, a boki 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Narysuj równoległobok, w którym miara jednego z katów wynosi 45°, a boki

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
Z.D.1 Zadanie
Z.D.2 Zadanie

Narysowano kąt o mierze 45^o i o wierzchołku w punkcie A. Następnie cyrklem zakreślono łuki o odpowiednich długościach boków, jak na rysunku. Punkty przecięcia oznaczono B, C i D. Po połaczeniu punktów otrzymano równoległobok ABDC.