Matematyka
 
Ciekawi Świata 5. Podręcznik część 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Długość trójkąta równoramiennego wynosi 2 cm i 5 mm, a jego ramię jest 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Długość trójkąta równoramiennego wynosi 2 cm i 5 mm, a jego ramię jest

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
Cw Zadanie

Narysowano prostą i zaznaczono na niej punkt A. Następnie na prostej zaznaczono cyrklem łuk o promieniu p. Punkt przecięcia z prostą oznaczono jako punkt B. Z punktów A i B zakreślono łuki o promieniu r. Punkt przecięcia nazwano C. Połączono punkty ABC, które utworzyły trójkąt o wierzchołkach ABC.