Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Zapisz cyframi następujące liczby 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zapisz cyframi następujące liczby

Cw.1 Zadanie
Cw.2 Zadanie

Zapisz cyframi następujące liczby:

a) sześć i dwadzieścia osiem setnych - 6,28

czterdzieści dwa i cztery dziesiętne - 42,4

sto trzydzieści i dwadzieścia trzy setne - 130,23

osiem i cztery setne - 8,04

b) Odczytaj liczby:

5,24 - pięć i dwadzieścia cztery setne

0,345 - trzysta czterdzieści pięś tysięcznych

9,9 - dziewięć i dziewięć dziesiątych

0,67 - sześćdziesiąt siedem setnych