Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Krótsze ramię w trapezie prostokątnym i krótsza podstawa tego trapezu 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Krótsze ramię w trapezie prostokątnym i krótsza podstawa tego trapezu

7 Zadanie
8 Zadanie

Długość krótszej podstawy wynosi 25 mm=2,5cm. 

Krótsze ramię w trapezie prostokątnym jest jednoczenie jego wysokością. Długość wysokości trapezu wynosi więc 25mm=2,5cm. 

Dłuższa podstawa trapezu jest o 1,5 cm dłuższa od ramienia, więc jej długość to 2,5cm+1,5cm=4cm. 

Pole trapezu wynosi:

 Dłuższa przekątna dzieli trapez na dwa trójkąty (jak na rysunku poniżej). 

Obliczamy pola tych trójkątów. 

Trójkąt 1:
Podstawa ma długość 2,5 cm. Wysokość ma długość 2,5 cm. 
Pole trójkąta jest równe:
 

Trójkąt 2:
Podstawa ma długość 4 cm. Wysokość ma długość 2,5 cm. 
Pole wynosi:
 

Odpowiedź:

Pole trapezu wynosi 8,125 cm². Jeden z trójkątów ma pole równe 3,125 cm², drugi ma pole równe 5 cm².