Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Oblicz długości zaznaczonych kolorem odcinków. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz długości zaznaczonych kolorem odcinków.

6 Zadanie
7 Zadanie

a) Długość podstawy: 5 cm
Pole równoległoboku: 15 cm²
Długość wysokości oznaczamy kwadracikiem. 

 

Przez jaką liczbę należy pomnożyć 5, aby otrzymać 15? 
Aby orzymać 15 liczbę 5 należy pomnożyć razy 3. 
Możemy również obliczyć to dzieląć 15 przez 5, gdyż:
 

Wysokość ma długość 3 cm
 

b) Długość wysokości: 2,5 cm.
Pole równoległoboku: 17,5 cm²
Długość podstawy oznaczamy kwadracikiem. 

 

Przez jaką liczbę należy pomnożyć 2,5, aby otrzymać 17,5? 
Możemy również obliczyć to dzieląć 17,5 przez 2,5. 
 
Sprawdzamy:
  Długość podstawy wynosi 7 cm
 

c) Długość podstawy: 3 1/3 cm
Pole równoległoboku: 30 cm²
Długość wysokości oznaczamy kwadracikiem. 

`30cm^2=3 1/3cm*square`  

Przez jaką liczbę należy pomnożyć  3 1/3, aby otrzymać 30? 
Możemy obliczyć to dzieląc 30 przez 3 1/3. 
`30: 3 1/3=30:10/3=strike30^3*3/strike10^1=9` 

Sprawdzamy:
`3 1/3*9=10/strike3^1*strike9^3=30` 
Wysokość ma długość  9 cm
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

d) Długość wysokości: 4,5 cm.
Pole równoległoboku: 15,75 cm²
Długość podstawy oznaczamy kwadracikiem. 

`15,75cm^2=square*4,5cm`  

Przez jaką liczbę należy pomnożyć 4,5, aby otrzymać 15,75? 
Możemy również obliczyć to dzieląć 15,75 przez 4,5. 
`15,75:4,5=157,5:45=3,5`  


Sprawdzamy:
`3,5*4,5=15,75`    Długość podstawy wynosi  3,5 cm