Matematyka
 
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Dziesięciu członków Szkolnego Koła Turystycznego poszło na wycieczkę. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dziesięciu członków Szkolnego Koła Turystycznego poszło na wycieczkę.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najpierw należy obliczyć całkowity koszt zakupów. 

Turyści kupili 1,8 kg ciastek po 9,50 zł. Zapłacili za nie:
 

Koszt ciastek to 17,1 zł. 

Zakupiono również 20 butelek wody po 0,88 zł za sztukę. Koszt wody to:
 

Woda kosztowała 17,6 zł. 

Łączna kwota zakupów to:
 

Całe zakupy kosztowały 34,7 zł. 


a) Każdy uczestnik wycieczki przeznaczył na zakupy tyle samo pieniędzy. 
Turystów było 10. Musimy obliczyć, ile pieniędzy przeznaczył każdy z nich. 

Koszt zakupu musimy podzielić na ilość turystów.
 

Każdy z turystów przeznaczył 3,47 zł na zakupy.


b) 1 kg=100 dag
1,8kg=180 dag

Chcemy obliczyć, ile dekagramów ciastek przypada na każdego turystę. 
Wagę ciastek musimy podzielić przez liczbę turystów. 
 

Na każdego turystę przypada 18 dag ciastek.