Matematyka
 
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013

Pudła z mydłem zapakowano do kontenera o wymiarach

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Objętość pudła wynosi:
 
 (Obliczono w zadaniu 5.)


Obliczamy objętość kontenera. 
 

1m³=1 000 000cm³
 


Aby obliczyć ile pudeł z mydłem zmieści się w kontenerze objętość kontenera dzielimy przez objętość pudła.  

         

Odpowiedź:

W jednym kontenerze zmieści się maksymalnie 2000 pudeł.