Autorzy:Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN
Rok wydania:2015
Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

1. Na czym polega, według Tukidydesa, demokracja? Jakie zasady nią kierują?

- Zdaniem Tukidydesa demokracja jest ustrojem politycznym, który opiera się na większości, a nie mniejszości obywateli. W sporach prywatnych każdy obywatel był równy względem prawa. Pochodzenie społeczne nie stanowiło przeszkody w zdobyciu zaszczytnych stanowisk. W Atenach panowała zasada wolności. Wszyscy obywatele byli posłuszni władzy i prawom.

2. Co wyznacza wartość jednostki w demokracji?

- Wartość jednostki w demokracji wyznaczały zdolności oraz talenty osobiste. Każdy obywatel ateński mógł dostąpić zaszczytów niezależnie od pochodzenia czy zamożności. Cyt. "(...) jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów".

3. Wymień, czym powinien kierować się obywatel w życiu publicznym. 

- Troską o pozostałych obywateli, zwłaszcza tych uboższych;

- Zainteresowaniem bieżącymi sprawami polis;

- Posłuszeństwem wobec władzy i stanowionych praw;

4. Wyjaśnij, jaki jest związek między rozwojem jednostki a ustrojem politycznym.

- Ważna jest współpraca i wzajemny szacunek między ludźmi. Trzeba respektować zasady moralne i prawa obywateli. Tylko wówczas państwo będzie mogło sprawnie funkcjonować w ustroju demokratycznym.