Autorzy:Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę dotyczącą grup społecznych4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę dotyczącą grup społecznych

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Grupa społeczna

Zajęcia wykonywane przez jej przedstawicieli

Faraon

Posiadał władzę absolutną, Egipt był jego własnością. Pełnił funkcję najwyższego kapłana i sędziego oraz naczelnego wodza. Wierzono, że po śmierci stawał się bogiem, któremu oddawano cześć.

Kapłani i Urzędnicy

Kapłani dysponowali ogromnymi majątkami świątynnymi. Byli wykształceni, znali matematykę i astronomię, potrafili przewidywać wylewy Nilu.

Urzędnicy byli wykształceni i posiadali rzadką wówczas umiejętność pisania i liczenia. Rozbudowany aparat urzędniczy odgrywał ważną rolę w życiu gospodarczym Egiptu.

Żołnierze

Rekrutowali się przede wszystkim z warstwy rzemieślniczej i chłopskiej. Służba wojskowa dawała możliwość awansu społecznego. Podstawę egipskiej armii stanowiła piechota. Podczas bitew ważną rolę odgrywały oddziały rydwanów i łuczników.

Rzemieślnicy, Kupcy, Chłopi

Rzemieślnicy wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania oraz przedmioty codziennego użytku.

Kupcy zajmowali się handlem.

Chłopi zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona i kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani przy budowie piramid i pałaców.