Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wykonaj polecenia związane z mapą.4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Wykonaj polecenia związane z mapą.

3Zadanie

a) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych

  • Kolebką praczłowieka były obszary rozciągające się na obszarze południowo - zachodniej Afryki - [P], [F] - FAŁSZ.
  • Ludzie pierwotni najpóźniej zamieszkali na obu kontynentach amerykańskich - [P] - PRAWDA, [F].
  • Przemieszczanie się praludzi między kontynentami na północy było ułatwione przez utrzymujące się zlodowacenie - [P], [F] - FAŁSZ.
  • Ludzie pierwotni w tym samym okresie zasiedlili obszary Europy i Azji - [P], [F] - FAŁSZ

b) Uzupełnij brakujące elementy.