Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj przyczyny wojen polsko - szwedzkich4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj przyczyny wojen polsko - szwedzkich

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Przyczyny wojen polsko - szwedzkich toczonych w XVII wieku:

  • Dążenie Zygmunta III Wazy do utrzymania szwedzkiego tronu. Pomimo, że Zygmunt III Waza był synem szwedzkiego króla, on i jego potomkowie zostali odsunięci w Szewcji od tronu. Chęć odzyskania północnego dziedzictwa stała się główną przyczyną wojen Rzeczypospolitej ze Szewcją; 
  • Dążenia Szwecji do opanowania ziem leżących nad Bałtykiem;
  • Włączenie terytorium Estonii do Rzeczypospolitej;
  • Chęć dominacji nad handlem bałtyckim;
  • Zmagania o Inflanty;
  • Po śmierci Władysława IV, Jan Kazimierz zgłosił pretensje do objęcia szwedzkiego tronu;
  • Karol X Gustaw pragnął zająć Pomorze Gdańskie, aby umocnić swe panowanie;
  • Plany opanowania Finlandii przez Jana Kazimierza;