Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Zastanów się i odpowiedz, który moment można4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zastanów się i odpowiedz, który moment można

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Upadek Rzeczypospolitej szlachechciej spowodowało kilka czynników. Trudno jest wyodrębnić tutaj jeden, najważniejszy, było ich bowiem kilka, bądź nawet kilkanaście.

Możesz wybrać jeden z nich.

 • wzmocnienie pozycji polskiej magnaterii, która wykorzystywała drobną szlachtę do własnych celów w czasie obrad sejmu (częste przekupstwa posłów);
 • osłabienie pozycji króla w Rzeczypospolitej;
 • kryzys systemu władzy - liberum veto;
 • brak sprawnej władzy centralnej);
 • słabość gospodarcza;
 • kryzys wojskowości polskiej;
 • kryzys wewnętrzny w kraju;
 • negatywne skutki wolnej elekcji - wojny domowe, rokosze, nieakceptowalność władcy przez część szlachty, negatywna polityka dynastyczna władców;
 • negatywne cechy polskiej szlachty: prywata, warcholstwo, zawiść, minimalizm;
 • wtrącanie się obcych mocarstw do wewnętrznej oraz zagranicznej polityki Polski;
 • położenie geopolityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów - pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim, Imperium Osmańskim, Brandenburgią oraz Królestwem Szwecj (liczne XVII-wieczne wojny);
 • powstanie Bohdana Chmielnickiego przeciwko magnaterii polskiej oraz szlachcie;
 • najazd Rakoczego oraz zdobycie Warszawy w 1657 roku;
 • wstrzymanie rozwoju oświaty;
 • "złota wolność szlachecka";

Uzasadnienie: Zjawiskiem, które dramatycznie zaważyło na losach politycznych państwa było liberum veto. Od 1652 r. ukształtowała się praktyka zrywania sejmów poprzez sprzeciw jednego posła. Po raz pierwszy zastosował ją Władysław Siciński, który z inspiracji magnata Janusza Radziwiłła zerwał sejm. Od tego czasu narodziła się praktyka uznawania sprzeciwu jednego posła za wiążący dla całej izby. W miarę upływu czasu ta praktyka upowszechniała się coraz bardziej. Była wygodnym narzędziem walki politycznej. Okazała się zgubna, gdyż zerwanie sejmu unieważniało wszystkie jego uchwały i pozbawiało władzę wykonawczą możliwości działania.