Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Nabycie i utrata szlachectwa4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Nabycie i utrata szlachectwa

Praca z tekstem źródłowymZadanie

1. Wyjaśnij, jak można było stać się szlachcicem.

Szlachcicem zostawał każdy, kto posiadał szlacheckie pochodzenie - jeśli jego przodkowie wywodzili się z dawnego rycerskiego rodu oraz posiadali własny herb.

Szlachcicem mógł zostać także człowiek, który wsławił się na polu walki walecznością, odwagą i wielkim bohaterstwem. Nadawano mu wówczas herb - będący oznaką szlachectwa. 

2. Odpowiedz, co powodowało utratę szlachectwa.

Szlachectwo można było utracić dwoma sposobami:

  • na mocy królewskiego rozporządzenia - jeśli szlachcic dopuścił się pohańbienia własnego rodu, popełniając zbrodnie; 
  • jeśli szlachcic zaczął zajmować się kupiectwem lub kaczmarstwem. Zajęcia te uznawano wówczas za niegodne szlacheckiego stanu;