Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Sformułowania, które opisują zadania władz lokalnych zaznaczono znakiem "x".

 

[x] utrzymanie dróg, mostów i placów.

[] wynoszenie codziennie śmieci z mieszkania.

[x] zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa.

[] odrabianie lekcji. 

[] budowa lotnisk.

[x] zaopatrzenie mieszkańców w wodę

[] pomoc koleżeńska w nauce.

[x] usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

[x] pomoc społeczna osobom potrzebującym

[] budowa autostrad.

[] wyprowadzanie psów na spacer. 

[x] utrzymanie przedszkoli, szkół, bibliotek i domów kultury.