Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wymień po dwa prawa i obowiązki, które masz4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień po dwa prawa i obowiązki, które masz

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

 

Prawa

Obowiązki

  • Prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo.

  • Obowiązek przestrzegania szkolnych zasad oraz przepisów.

  • Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

  • Obowiązek systematycznego i aktywnego przygotowywania się oraz uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.