Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj

3Zadanie
4Zadanie

a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Umocnienie pozycji Kościoła w średniowieczu nastąpiło w wyniku

A. najazdów normańskich.

B. wypraw krzyżowych.

C. najazdu Mongołów. 

D. konfliktu z cesarzem.

b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywała gotycka katedra w relacjach między Kościołem a społeczeństwem.

- Gotycka świątynia stanowiła odzwierciedlenie boskiego porządku świata. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem, a kolorowe witraże wydawały się promieniować boską chwałą. Ówcześni ludzie postrzegali światło, jako zapowiedź zbawienia po śmierci. Gotycka katedra była miejscem, które łączyło duchownych i świeckich z Chrystusem - Zwycięzcą i Najwyższym Sędzią.