Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie

1Zadanie
2Zadanie

Dokończ zdania. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.

Na mocy decyzji soborowych uznano wyższość

A. papieża nad soborem,

B. soboru nad papieżem,

ponieważ

1. sobór jest w woli Boga jedynym reprezentantem Kościoła.

Cyt. (...) święty synod konstancjański uchwala (...), że (...) reprezentując Kościół katolicki, ma swą władzę bezpośrednio od Chrystusa.

2. biskup Rzymu ma decydujący głos w sprawach wiary.

3. papież jest z woli Boga reprezentantem Kościoła.