Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Przeczytaj fragment kroniki biskupa Thietmara4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeczytaj fragment kroniki biskupa Thietmara

5Zadanie
6Zadanie

a) Określ jakiego wydarzenia dotyczy tekst.

- Cytowany tekst źródłowy dotyczy zjazdu gnieźnieńskiego, który miał miejsce w 1000 roku.

b) Opisz zachowanie Ottona III przed grobem świętego Wojciecha

- Cesarz niemiecki Otton III padł na kolana przed grobem świętego Wojciecha. Zalany łzami prosił męczennika o wstawiennictwo, tak by po śmierci mógł dostąpić chwały zbawienia.

c) Podaj imię arcybiskupa gnieźnieńskiego

- Ówczesny arcybiskup gnieźnieński to Radzim Gaudenty.

d) Wyjaśnij, jakie więzy pokrewieństwa łączyły arcybiskupa gnieźnieńskiego i świętego Wojciecha.

- Radzim Gaudenty i święty Wojciech byli braćmi. Łączyły ich więzy krwi.

e) Napisz, który biskup nie został podporządkowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.

- Arcybiskupowi gnieźnieńskiemu nie został podporządkowany poznański biskup - Unger.