Autorzy:Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę.4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij tabelę.

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

 

Traktaty pokojowe

Miejscowość

Data

Główne postanowienia

z Austrią

Saint - Germain

10 IX 1919 r.

Austriacy utracili ziemie czeskie, Morawy, Śląsk Opatowski i Cieszyński, Galicję, Bukowinę, południowy Tyrol, tereny dzisiejszej Słowenii, Bośnię i Hercegowinę. Do Austrii włączono obszar Burgenlandu.

z Bułgarią

Neuilly

27 XI 1919 r.

Bułgaria utraciła na rzecz Grecji zachodnią Trację, południową Dobrudżę musiała zwrócić Rumunii, a niewielką część Macedonii przekazać Królestwu SHS.

z Turcją

Sèvres

10 VIII 1920 r.

Turcja utraciła większość swojego przedwojennego terytorium (m.in. wschodnią część Tracji, Płw. Arabski, Irak, Syrię, Liban i Palestynę). Armię turecką zredukowano do 50 tys. żołnierzy i pozbawiono ją ciężkiego uzbrojenia.

z Węgrami

Trianon

4 VI 1920 r.

Węgry utraciły ⅔ swojego przedwojennego terytorium (m.in. Słowację, Ruś Zakarpacką, Spisz i Orawę oraz Siedmiogród i Wojwodinę). Państwo węgierskie miało wypłacić aliantom olbrzymią kontrybucję wojenną, liczebność armii węgierskiej zmniejszono do 35 tys. żołnierzy.