Autorzy:Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przedstawione na zdjęciu postacie towarzyszyły4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przedstawione na zdjęciu postacie towarzyszyły

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

a) Podaj imiona i nazwiska osób pokazanych na zdjęciu oraz nazwy państw reprezentowanych przez nie na kongresie paryskim

1- David Lloyd George - Wielka Brytania

2 - Vittorio Orlando - Włochy

3 - Georges Clemenceau - Francja

4 - Thomas Woodrow Wilson - Stany Zjednoczone

b) Określ miejsce, czas i cel spotkania Rady Czterech

- Rada Czterech miała decydujący wpływ na kształt Europy po I wojnie światowej. Przedstawiciele zwycięskich mocarstw spotkali się na konferencji pokojowej w Paryżu w dniu 27 maja 1919 roku. W czasie konferencji został ratyfikowany Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 1919 roku. Traktat ustalił nowe granice międzypaństwowe w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.