Autorzy:Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wykonaj polecenia.4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) Wymień nowe rodzaje broni zastosowane podczas I wojny światowej.

- Podczas I wojny światowej na masową skalę zaczęto wykorzystywać nowe rodzaje broni: gazy bojowe, samoloty, karabiny maszynowe oraz pierwsze czołgi.

b) Uzupełnij zdania, dopisując właściwy rok i nazwę miejscowości.

- Działania na froncie wschodnim zakończy się w 1918 r. zawarciem pokoju w Brześciu nad Bugiem.

- Na zachodzie w 1918 r. państwa ententy podpisały z Niemcami rozejm w Compiègne.