Autorzy:Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2013
Rozpoznaj postać ukazaną na rycinie.4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Rozpoznaj postać ukazaną na rycinie.

3Zadanie
  • Tadeusz Kościuszko

Żył w latach 1746 - 1817. Był generałem oraz naczelnikiem insurekcji, która wybuchła w 1794 r. Osobiście brał udział w przygotowaniach do powstania. 24 marca 1794 r. na Rynku w Krakowie złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając w ten sposób insurekcję, nazwaną od jego nazwiska kościuszkowską. Ślubował: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego

Tadeusz Kościuszko stanął na czele wojska jako Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych. Czynił zabiegi, by powstanie oparte było na wysiłku zbrojnym całego narodu. By pozyskać do walki chłopów ogłosił w obozie pod Połańcem słynny Uniwersał połaniecki. 4 kwietnia 1794 r. rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami, a na przełomie lipca i września bronił Warszawy. W czasie bitwy pod Maciejowicami (10 października) został ranny i dostał się do rosyjskiej niewoli. Uwięziono go w Petersburgu. Po dwóch latach odzyskał wolność i udał się do Ameryki. Do Europy zdecydował się powrócić na wieść o tworzeniu we Włoszech polskich legionów.