Autorzy:Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2013
Oceń, czy konstytucja USA uchwalona w XVIII w.4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oceń, czy konstytucja USA uchwalona w XVIII w.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Konstytucja USA uchwalona w XVIII w. wprowadziła system demokratyczny, ponieważ gwarantowała podstawowe swobody obywatelskie: prawo do własności, wolność wyznania, sumienia, zgromadzeń, słowa i druku. Obywatelom zapewniono bezpieczeństwo osobiste i wyrażono zgodę na posiadanie przez nich broni. Powstało nowe i silne państwo, niezależne od mocarstw europejskich. Od tej pory w Stanach Zjednoczonych realizowano idee oświeceniowe, m.in. prawo do samostanowienia oraz trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą sprawował Kongres złożony z dwóch izb: Izby Reprezentantów i Senatu. Władza wykonawcza należała do prezydenta, którego wybierano na co cztery lata w dwustopniowych wyborach. Wprowadzono niezależne od władz państwowych sądy - na czele z Sądem Najwyższym, który rozstrzygał najważniejsze sprawy państwowe. Ustrój USA stał się wzorem do naśladowania dla ówczesnych reformatorów europejskich.