Autorzy:Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2013
Wyjaśnij pojęcia. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij pojęcia.

3Zadanie
4Zadanie
  • rokosz - bunt lub zbrojne powstanie szlachty przeciwko królowi.
  • banicja - stosowana w dawnej Polsce kara wygnania z kraju wraz utratą wszelkich praw (orzekana np. za zdradę stanu). 
  • konfederacja - 1. w Polsce i na Litwie - związek szlachty, duchowieństwa lub miast, zawierany w celu przeprowadzenia postulatów politycznych, obrony własnych interesów, także w zastępstwie władzy państwowej; konfederacje tworzone były od XIII w. do końca istnienia RON; 2. związek państw lub regionów danego kraju, powołany w celu realizacji określonych celów.
  • latyfundia -  (łac. latus - "szeroki", fundus - "posiadłość ziemska") w dawnej Polsce były to wielkie, samowystarczalne majątki magnackie, które posiadały własnych urzędników i były niezależne pod względem sądowym i administracyjnym.