Autorzy:Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2010
Wymień grupy etniczne, które obok4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień grupy etniczne, które obok

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Grupy etniczne, które obok Polaków zamieszkiwały Rzeczpospolitą Obojga Narodów:

  • Żydzi;
  • Niemcy; 
  • Rusini;
  • Litwini;
  • Ormianie;
  • Tatarzy;