Autorzy:Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2010
Opisz, czym różniły się nowe wyznania od4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz, czym różniły się nowe wyznania od

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
  • Czym różniły się nowe wyznania od katolicyzmu?

- Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło prawd wiary. Odrzucają kult świętych i Matki Boskiej, krytykują obrazy znajdujące się w kościołach.

- Wyznania reformowane nie uznają celibatu, zakonów, odpustów, indywidualnej spowiedzi, relikwii oraz istnienia czyśćca.

- Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia") - powszechne odpuszczenie grzechów.

- Luteranie oraz anglikanie uznają jedynie dwa skaramenty - Chrzest oraz Komunię św. przyjmowaną pod dwiema postaciami (chleba i wina).

- Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu.

- Według wyznań reformowanych do zbawienia prowadzą: wiara i łaska Boża, a nie dobre uczynki.