Autorzy:Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2010
Opisz, czym charakteryzował się barok4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Opisz, czym charakteryzował się barok

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Barok w Rzeczypospolitej

W Rzeczypospolitej barok trwał od końca XVI do połowy XVIII wieku. Polska odmiana baroku powstała z połączenia rodzimych tradycji z elementami baroku zachodnioeuropejskiego i wpływami orientalnymi. Znaczną rolę w jego ukształtowaniu odegrała kontrreformacja oraz działalność edukacyjna jezuitów. Nowe prądy artystyczne i umysłowe docierały na polskie ziemie za pośrednictwem wracających z zagranicy studentów oraz artystów przybywających na zaproszenie władców oraz magnatów.

Istniały dwa główne nurty polskiego baroku: dworsko - kościelny oraz ziemiański (sarmacki) związany z wiejskim życiem szlachty. Znawcami i miłośnikami sztuki baroku byli zwałszcza dwaj pierwsi Wazowie: Zygmunt III Waza i Jan Kazimierza Waza oraz Jan III Sobieski

Jedną z pierwszych świątyń wzniesionych w stylu barokowym był kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, wzorowany na kościele Il Gesù w Rzymie. Inne cenne zabytki architektury baroku o charakterze sakralnym to m.in. klasztor kamedułów w Pożajściu - największy zespół monastyczny na Litwie, kościół jezuitów w Poznaniu, kościół Wizytek w Warszawie oraz kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

W epoce baroku wznoszono kalwarie - zespoły sakralne zakładane na wzgórzach, które w sposób symboliczny odwzorowywały Drogę Krzyżową (kaplice i kościoły odgrywały rolę stacji Męki Pańskiej). Najsłynniejsze z nich to: Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Wejherowska. Rozwijała się również architektura dworska - monarchowie i magnaci przebudowywali swoje siedziby oraz wznosili od podstaw nowe rezydencje. Najokazalszą z nich był pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie, wzorowany na rezydencji i ogrodach Ludwika XIV we Francji.

Dla polskiej sztuki barokowej charakterystyczne stały się także portrety trumienne, malowane na cynowej blasze. Osoby nieżyjące przedstawiano na portretach w sposób realistyczny. 

Do najsłynniejszych polskich poetów okresu baroku należeli: Mikołaj Sęp Szarzyński (dostrzegający kruchość świata) oraz Jan Andrzej Morsztyn (wysławiający rozkosze życia dworskiego).