Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Kiedy niegdyś srożyli się Prusowie, podówczas niewierni4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kiedy niegdyś srożyli się Prusowie, podówczas niewierni

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
Tekst źródłowyZadanie
  • Z jakiego powodu, zdaniem Włodkowica, zostali sprowadzeni do Polski Krzyżacy?

- Zdaniem Pawła Włodkowica, Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski z powodu nawracania na chrześcijaństwo pogańskich Prusów.

  • Czy powód ten uzasadnia obecne postępowanie wobec pogan? Dlaczego?

- Powód ten nie uzasadnia obecnego postępowania wobec pogan, którzy mają prawo do posiadania własnej ojczyzny, a także sprawowania władzy w granicach swego państwa. Krzyżacy po podbiciu ziem należących do Prusów nie przestali napadać "niewiernych", zabijać i grabić ich majątków. 

  • Jakie zasady głosi mówca o stosunku chrześcijan do niewiernych?

- Paweł Włodkowic zaznaczał, że rycerze zakonni odznaczali się większym okrucieństwem i bestialstwem niż niewierni. Najeżdżali ich ziemie, mordowali miejscową ludność, konfiskowali mienie. Grzeszyli względem V i VII przykazania: V. "Nie zabijaj", VII. "Nie kradnij". Rektor krakowskiego uniwersytetu głosił, że chrześcijanie nie mogą zajmować państw, zabierać władzy i posiadłości należących do pogan. Niewierni zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, każdy z nich powinien być traktowany z miłością i dobrocią, ponieważ jest człowiekiem. Włodkowic podkreślał: Bezbożne i niedorzeczne jest twierdzeniue, jakoby niewierni byli dziś niezdolni do jakiejś władzy, godności, mocy czy władztwa (...) jeżeli nie są panami tych rzeczy, to nie wolno będzie każdemu rabować lub nawet zawłaszczać je.