Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Kto był autorem tej kroniki? Co4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kto był autorem tej kroniki? Co

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Autorem Kroniki polskiej jest Gall Anonim (Anonim zwany "Gallem").

Gall Anonim - żył na przełomie XI i XII wieku, był autorem najstarszej kroniki polskiej, która powstała na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. Nie jest znane jego imię - stąd określenie - Anonim. Kronikarz najprawdobodobniej pochodził w kręgu kultury romańskiej - stąd przydomek - Gall. Był mnichem benedyktyńskim, jego klasztor macierzysty leżał poza granicami Polski. Badacze podtrzymują, że Gall Anonim przybył do Polski na początku XII wieku, a kronika, która napisana została prozą w języku łacińskim - powstała najprawdobodobniej w latach 1112 - 1116. Kronika została spisana zapewne na zamówienie, a motywem jej spisania była materialna nagroda. Za główny temat obrał mnich dzieje Bolesława Krzywoustego, ale przedstawił również zwięźle historię jego ojczyzny i poprzednich władców. Rękopis kroniki nie zachował się, jej najstarszy odpis pochodzi z XIV wieku.