Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Scharakteryzuj monarchię Henryków śląskich4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Scharakteryzuj monarchię Henryków śląskich

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

Monarchia Henryków śląskich

Na początku XIII w. duża część polskich ziem - Śląsk, południowa Wielkopolska oraz Małopolska znalazły się pod panowaniem śląskiego księcia Henryka Brodatego - wnuka Władysława Wygnańca. Od początku swego panowania, książę starannie zajął się sprawami wewnętrznymi Śląska. Dbał o rozwój gospodarczy księstwa, wspierał rozwój górnictwa i hutnictwa. Zachęcał do zakładania nowych miast i wsi. Na wieść o odkryciu na Śląsku złóż złota - na ziemie te zaczęli ściągać liczni osadnicy. Prawdopodobnie głównym zamiarem księcia było zdobycie krakowskiego tronu i zjednoczenie ziem polskich. Tuż przed śmiercią, w 1238 r., Henryk Pobożny skupiał w swym ręku ponad połowę ziem Królestwa Polskiego. Podobny cel miał również jego syn - Henryk II Pobożny, jednak plany te przerwał najazd tatarski i śmierć księcia w bitwie pod Legnicą (1241 r.)

  • Bitwa pod Legnicą rozegrała się 9 kwietnia 1241 roku. Zakończyła się druzgocącą klęską wojsk europejskich. W bitwie z Tatarami wraz z rycerstwem ze Śląska, Wielkopolski i ziemi krakowskiej - uczestniczyli również templariusze oraz prawdopodobnie joannici i Krzyżacy.