Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Kiedy i dlaczego skończyła się polska tolerancja4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Kiedy i dlaczego skończyła się polska tolerancja

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
  • Polska tolerancja religijna skończyła się w drugiej połowie XVII wieku, na skutek wojen z luterańskimi Szwedami, prawosławnymi Rosjanami i Kozakami oraz muzłumańskimi Turkami. W czasie potopu szwedzkiego dochodziło do mordowania i wypędzania protestantów. W 1658 roku sejm wygnał z Rzeczypospolitej arian, a w 1668 roku wprowadził zakaz odstępstwa od katolicyzmu pod karą śmierci. Mieszkańcy państwa polsko - litewskiego napadali na protestanckie domy i świątynie. Innowiercom coraz truniej żyło się na ziemiach Rzeczypospolitej.