Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Z jakimi trudnościami borykał się Jan4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z jakimi trudnościami borykał się Jan

1Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Po wiktorii wiedeńskiej Jan III Sobieski borykał się z wieloma trudnościami. Wspaniałe zwycięstwo pod Wiedniem nie zakończyło wojny z Turcją. Zwycięskie mocarstwa zawiązały przymierzę - Ligę Świętą, której celem było odzyskanie ziem zagarniętych przez Imperium Osmańskie. Sobieski walczący przez kolejne lata z Turcją i Tatarami, nie doczekał się pomocy sojuszników. Na domiar złego, w kraju magnaci spiskowali przeciwko władcy, obawiając się wzmocnienia władzy monarszej. Zarzucali Sobieskiemu: liczne błędy w polityce zagranicznej, sprzyjanie innowiercom oraz chęć zaprowadzenia rządów absolutnych. 

Długie zmagania z Turcją zakończył dopiero pokój w Karłowicach, podpisany w 1699 roku, już po śmierci Jana III Sobieskiego.