Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wskaż przyczyny wzrostu znaczenia magnaterii4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż przyczyny wzrostu znaczenia magnaterii

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Przyczyny wzrostu znaczenia magnaterii w XVII wieku:

  • W czasach Zygmunta III Wazy osłabł autorytet króla;
  • Rokosz zebrzydowski (sandomierski) pokazał, że bunt skierowany przeciwko władcy nie pociąga za sobą większych konsekwencji;
  • Szlachta przestała zabiegać o zreformowanie państwa;
  • Słabnąca pozycja monarchy, powodowała, że magnateria rosła w siłę;
  • Wielmoże manipulowali sejmami i sejmikami, strasząc szlachtę widmem rządów absolutystycznych;
  • Magnaci dbali przede wszystkim o potęgę własnych rodów, przez co wywierali negatywny wpływ na państwo. Ich arogancja i pycha nie znały granic;
  • Wojny prowadzone w latach 1648 - 1667 wzmocniły pozycję magnaterii, która coraz bardziej uzależniała od siebie zubożałych szlachciców. Magnaci oferowali szlachcie możliwość zrobienia kariery na swoich dworach w zamian za poparcie na sejmach i sejmikach. Powstała w ten sposób klientela magnacka;