Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Co spowodowało, że Rzeczpospolita zawarła rozejm4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co spowodowało, że Rzeczpospolita zawarła rozejm

12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

Rozejm w Andruszowie (1667 rok)

Rzeczpospolita zawarła rozejm w Andruszowie, ponieważ nie była w stanie prowadzić jednocześnie działań zbrojnych z Rosją, Kozakami oraz Turcją.

Postanowienia rozejmu w Andruszowie:

  • Na mocy zawartego porozumienia, oba państwa podzieliły Ukrainę wzdłuż Dniepru;
  • Moskwa odzyskała ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską;
  • Ziemie leżące po wschodniej stronie Dniepru, czyli Ukrainę lewobrzeżną przyznano Rosji;
  • Tereny położone w zachodniej części - Ukrainę prawobrzeżną - pozostawiono przez Rzeczpospolitej;
  • Jeden z punktów przewidywał również współdziałanie Rzeczypospolitej i Rosji przeciwko Turcji i Tatarom;