Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Podaj ogólne i bezpośrednie przyczyny powstania4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj ogólne i bezpośrednie przyczyny powstania

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie

Ogólne i bezpośrednie przyczyny powstania Chmielnickiego:

  • Od końca XVI w. wybuchały bunty kozackie, których celem było powiększenie praw oraz liczby osób objętych rejestrem.
  • Nieudolna polityka Rzeczpospolitej wobec Kozaków. Wazowie instrumentalnie traktowali Kozaków - rejestr był zwiększany doraźnie. Gdy kończyła się wojna od razu go zmniejszano.
  • Próby przekształcenia Kozaków w chłopów pańszczyźnianych.
  • Szlachta i magnaci - właściciele majątków ziemskim byli w przeważającej części katolikami, Kozacy - wyznawcami prawosławia. Z powodów religijnych i narodowościowych Rusili nienawidzili "Lachów".
  • Jedną z przyczyn wybuchu powstania w 1648 r. była osobista krzywda, jaką Bohdan Chmielnicki doznał od Daniela Czeplińskiego (podstarości Czehrynia), który zabrał gospodarstwo Chmielnickiego, porwał mu żonę i przyczynił się do śmierci jego syna. 
  • Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania na Zaporożu stało się odwołanie przez sejm przygotowań do wojny z Turcją. Kozacy liczyli na bogate łupy wojenne i podwyższenie rejestru. Na Ukrainie zawrzało.