Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wyjaśnij przyczyny niechęci Rusinów do4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij przyczyny niechęci Rusinów do

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Przyczyny niechęci Rusinów do Polaków:

  • Próby uczynienia z wolnych Kozaków chłopów pańszczyźnianych;
  • Zmniejszenie liczby Kozaków rejestrowych - spotęgowało niezadowolenie wśród Zaporożców;
  • Powstanie olbrzymich majątków magnackich na Ukrainie;
  • Nadmierne wykorzystywanie ukraińskich chłopów przez polskich szlachciców i magnatów;
  • Konflikt wyznaniowy - polska szlachta oraz magnaci w przeważającej części byli katolikami, natomiast ludność ukraińska i Kozacy - wyznawali prawosławie. Rusini nienawidzili "Lachów" ze względów narodowościowych oraz religijnych;